Vi måste se till att olika människor ska känna sig lika välkomna.

Det är inte bara kvinnor som skyr arbetsplatser med machokultur, många unga killar väljer bort branscher som är helt dominerade av män. Ola Månsson, VD:n för Installatörsföretagen, tror att ett jämställdhets- och mångfaldsarbete som Upplyst är nödvändigt för att stötta lärare, rektorer och föräldrar i att påverka ungdomar och attityden i branschen åt rätt håll.

Varför Upplyst?

Hela samhällsbyggnadsbranschen har ju under många år drivit frågan kring att få en jämställd medarbetarkår. Det handlar till stor del om att göra vår bransch mer attraktiv. Det är inte bara kvinnor som skyr arbetsplatser med machokultur, det finns knappt några unga killar som vill jobba i en bransch som är helt dominerad av män. De flesta vill jobba i en bransch där alla är välkomna. Den rådande kulturen är så starkt rotad idag, att lärare, rektorer och föräldrar inte alltid räcker till eller har möjlighet att påverka våra ungdomar åt rätt håll. Stora förändringar kräver att fler engagerar sig.

 

Har tidpunkten för satsningen någon betydelse?

Våren kändes som en en bra tid för att påbörja ett jämställdhets- och mångfaldsarbete för vår del av sektorn, installatörerna. Det är studenttider och missförstånd kan uppstå mellan lärare och elever om vad man får skriva på exempelvis ett studentflak. Vi tyckte att det var en passande tid för ett starta ett långsiktigt utvecklingsarbete.

 

Är det en förutsättning att Elektrikerna och Installatörsföretagen gör det här tillsammans?

Absolut. Vi ska ju utveckla våra kollektivavtal och vår bransch tillsammans. Vårt samarbete är nödvändigt för att skapa ett projekt i en positiv anda som belyser problemen och lockar fler ungdomar till att vilja bli installatörer. Och jag är övertygad om att det här bara är början, den här sortens insatser behöver göras i alla delar av samhällsbyggnadsbranschen.

Vilka är de största utmaningarna i arbetet med att få en jämställd elbransch?

Den största utmaningen är att få alla känna sig välkomna på arbetsplatsen. Det kan handla om konkreta saker som att det finns rätt arbetskläder och separata omklädningsrum för män och kvinnor på alla arbetsplatser. Men också om attityden, hur bemöter man dem som avviker från normen. Vi måste se till att olika människor ska kunna känna sig lika välkomna.

 

Hur ska arbetsledningen på en arbetsplats agera för att integrera kvinnor i verksamheten?

Det här måste genomsyras från högste chef, signalerna därifrån bidrar till att skapa en god kultur i ett företag. Det krävs att samtliga tänker till, exempelvis i hur man uttalar sig. I metoo-rörelsen synliggjordes en hel del kränkande ordväxlingar även på högre nivå, och det är otroligt viktigt att sätta stopp för.

 

Vad ska man göra om man upplever att någon uttrycker sig kränkande på arbetsplatsen?

Eftersom det handlar om en unken kultur som hängt med länge, så är det viktigt att allt kommer ut i ljuset. Som medmänniskor måste vi bli bättre på att sätta oss in i varandras upplevelse. Som företagsledare i branschen måste vi börja ta dialogen, prata om vad som är okej och att ta ansvar för att verkligen reda ut de situationer som uppstår. Jag tycker det är viktigt att förmedla att ingen är ensam, tänk på att du har kollegor, chefer och oss, Installatörsföretagen och Elektrikerna, att vända dig till. Det är allas ansvar att markera att kränkande beteende inte är okej.