Det största problemet är att vi inte ens får in kvinnorna i branschen.

Emma Elheim Karlsson på Hallabro Elektriska efterlyser tätare samarbete mellan skolorna och näringsliv redan under låg- och mellanstadiet för att öka intresset för yrket. Hon är övertygat om att en av de största utmaningen för en bättre kultur, faktiskt ligger i att männen ska acceptera kvinnorna i branschen.

Emma Elheim Karlsson är från början utbildad lärare och brinner för utbildning och jämställdhet. Hon sitter med i Installatörsföretagens utbildningsutskott och jobbar också lokalt med att främja samarbete mellan näringsliv och skola, med inriktning på att utveckla framtidens ledare. ”Det är spännande och utmanande att jobba framförallt för kvinnorna i branschen.”

 

Vilket är det största problemet i elteknikbranschen idag?

Det största problemet idag är att vi inte ens får in kvinnorna i branschen. Det är samhället i stort som är problemet och vi måste börja från början, prata om teknik redan på förskolan. Vi måste visa vilken härlig bransch vi är egentligen, utmanande och utvecklande även för tjejer. Idag handlar det inte längre bara om att dra tunga kablar, det gör man visserligen ibland, men aldrig ensam eller utan hjälpmedel.

 

Finns det fördomar om elektrikeryrket?

Vi måste visa att vi faktiskt är en ganska modern bransch och att alla förutsättningar för jämställdhet finns, så absolut. En mer nyanserad bild som förklarar vad elyrket egentligen är idag, vad det innebär att vara elektriker eller elinstallatör. Vi måste också visa upp de kvinnor som finns i branschen även om vi är väldigt få. Här har faktiskt media en stor roll; Vi måste visa kvinnor och mångfald även i ledande positioner. Inte bara visar upp de typiska killarna.

 

Vilket ansvar har man som arbetsgivare, hur kan man vara med och förändra?

Dels genom att visa de goda exemplen såklart, men också genom att gå ut i skolorna i tidig ålder. Gärna redan i mellanstadiet och lågstadiet för att väcka ett intresse, prata om el och elektrikeryrket.

 

Ta ut klasserna och visa dem vad man gör på ett elföretag!

 

Hur jobbar ni på Hallabro el i samarbete med skolorna?

Jag har varit ute och föreläst på skolorna och vi har haft besök hos oss av elever från olika årskurser. Vi har också haft lärare på studiebesök för att de ska få en inblick i vår teknikbransch och för att vi ska kunna diskutera vad vi kan göra tillsammans.

 

Hur uppmuntrar man fler till att säga ifrån om de bevittnar kränkningar?

Det är jätteviktigt att vi i arbetsledningen har nolltolerans och säger ifrån, oavsett om det handlar om en kvinna eller man är diskriminering oacceptabelt.  Det är viktigt att hela tiden vara på tårna, vara vaksam på minsta tecken.

 

Vad är den största utmaningen i att lyckas med att skapa en jämställd bransch?

Den största utmaningen ligger faktiskt i att männen ska acceptera kvinnorna i branschen. Att bjuda in och se att kvinnorna gör jobbet lika bra. Eftersom det är så få kvinnor i branschen har många inte erfarenhet av att ha jobbat med kvinnliga elektriker.

 

Har du egen erfarenhet av kränkande beteende i branschen?

Inte så mycket längre, men tidigare kunde jag få en klapp på huvudet, bli behandlad som mindre kompetent för att jag var kvinna. Som att bli exkluderad ur vissa samtal eftersom ”det där vet hon ändå inget om.”.

 

Hur hoppas du att branschen ser ut 2025?

Sju år till dess… 50/50 kvinnor hade ju varit toppen, det är det vi jobbar efter så det måste jag ändå säga.

 

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez