Stämningen blir bättre med tjejer i gruppen, så är det ju bara.

När Johan Ledin pluggade till elektriker märkte han en stor skillnad när det inte bara var killar i klassen. Samma sak upplever han på sin arbetsplats idag. Men för den som är för avvikande är det fortfarande tufft. ”Jag tror man måste bryta upp den homogena gruppen för att det ska hända något. Fler kvinnor i branschen skulle definitivt förändra attityden.”

Hur såg fördelningen mellan tjejer och killar ut när du pluggade?

Vi hade fem tjejer på 32 elever, vilket är ganska bra om man jämför med snittet. I ettan gick alla tjejer i samma klass och jag upplevde att det blev lugnare då. Stämningen blir bättre med tjejer i klassen, så är det ju bara.

 

Hur är stämningen där du jobbar idag?

Den är bra. Det kan vara lite hård jargong ibland, men jag tycker att det är väldigt öppet och tolerant. Om någon gått för långt, sagt något olämpligt, så backar den personen oftast, känner väl av att alla inte tycker att det var ok.

 

Varför tror du att det är så få tjejer som väljer elyrket?

Det finns kanske fler anledningar, men snabbversionen är väl att det varit en mansdominerad bransch för länge tyvärr. Det är svårt att ge sig in i en värld där man är i minoritet. Jag upplever också när det gäller praktiska yrken överlag, att många föräldrar är rädda och inte vill att deras döttrar ska välja den här typen av yrke. De tror att el bara innebär slit och knega och att framtiden är bättre någon annanstans, tjejerna är ju ofta lättare att motivera till att plugga än vad killarna är.

 

Vad behövs för att förändra det här?

Det behövs mer information om elektrikeryrket, det finns en schablonmässig bild idag. Om man jämför yrket nu, mot 60- och 70-talet så är det betydligt mycket mer lättjobbat idag och jag upplever att allmänheten inte riktigt har hängt med. Framförallt när det gäller hur mycket teknik som finns inom elyrket idag. Det handlar inte bara om att bara dra kablar längre, även om det också finns kvar.

 

 

Hur ser det ut för killar som inte följer gängse normer, hur tillåtande är kulturen inom branschen då?

Nja, det är såklart olika på olika arbetsplatser, men tyvärr finns det nog många ställen där det inte känns helt tryggt att exempelvis avslöja att man är homosexuell. Men jag upplever ändå att det har blivit mycket bättre, jämfört med hur det har varit förut.

 

Ligger hantverkarbranschen långt efter övriga samhället när det kommer till respekt för varandras olikheter?

Ja, det tror jag. Och även om det kommit långt i samhällsdebatten och engagerande insatser så har oftast företagen och arbetsplatserna inte kommit lika långt, de halkar efter.

 

Behöver vi göra mer?

Jag vet inte, det är svårt. Jag upplever att det inte alltid hjälper problemet att försöka forcera sådana här saker, det gör ju att vissa bara sätter sig mer på tvären. Om man tvingar folk till förändring så förändras de inte, de måste vilja göra det själva.

 

Hur kan vi få det att hända tror du?

Jag tror att fler kvinnor skulle förändra attityden. Det är ju ett bra sätt att förändra, ju fler personer som kommer in i branschen som bryter mot normen, även om det bara är lite, förändrar tankesättet lite i taget.

 

Vad är det bästa med elektrikeryrket?

Det bästa med yrket är bredden och möjligheten att få hjälpa till. Det är varierande och om man vill finns det otroliga möjligheter. Jag hoppas fler, framförallt kvinnor, upptäcker hur kul jobbet faktiskt är.