Alla vinner på en jämställd elteknikbransch.

Jonas Wallin, ordförande på Elektrikerförbundet, är bestämd i sin uppfattning att det är männen som måste ändra sig för att förbättra arbetskulturen i elteknikbranschen och menar att fler kvinnor till branschen skulle gynna alla. Med Upplyst hoppas han att alla börjar arbeta aktivt med sina värderingar, både på utbildningar och arbetsplatser.

Hur hoppas ni att den här satsningen ska kunna förändra den rådande kulturen?

Kortsiktigt så handlar det om att markera tydligt vart vi står som bransch, visa vilka värderingar vi har och att särbehandling och kränkningar av kvinnor är oacceptabelt.

Långsiktigt måste vi påverka branschens alla led – från att fler kvinnor söker sig till yrket, att man kan gå igenom yrkesprogrammet utan problem, till arbetsgivarna, de bär ett stort ansvar i att våga anställa fler kvinnor. Vi måste också förändra attityden ute på arbetsplatserna, målet är att man inte ska tänka man eller kvinna, utan elektriker.

 

Hur ska ni konkret agera för att uppnå den här och inte fastna i visionsstadiet?

För det första genom att göra elyrket mer känt. Vi som är i branschen tror att alla vet hur en elektriker jobbar, men så är det inte. Det är faktiskt ganska låg kunskap bland ungdomar om olika yrken generellt. Vi behöver helt enkelt visa upp yrkets alla möjligheter.

För det andra genom att få skolorna att arbeta mer med sina värderingar och att jobba inkluderande och jämställt. Samma sak gäller hos arbetsgivarna och ute på arbetsplatserna. Om huvudentreprenören verkligen tar ansvar för sin arbetsorganisation och tydliggör att ett kränkande beteende är oacceptabelt, då borde en del av problemet vara löst.

 

Vilken är den största utmaningen för att lyckas?

Det största hindret för oss är precis som i resten av samhället – att bryta de strukturer som i synnerhet män är bekväma i och tjänar på. Det är männen som behöver förändra sig. Att få det att hända på riktigt och för gott, det är den största utmaningen.

 

Vad vinner männen på att bryta machokulturen?

Om vi lyckades bryta machokulturen skulle vi befria många män också, det är ett stort antal män som inte är bekväma med hur attityden på deras arbetsplats ser ut idag.

När vi lät flera tusen av våra medlemmar att svara på vilka frågor vi borde jobba mest med, kom motarbeta machokulturen väldigt högt upp på listan.

 

Varför gör ni den här satsningen (först) nu?

Vi har gjort flera försök att ta tag i frågan tidigare, för femton år sedan drog vi exempelvis igång ett EU-projekt för att få fler kvinnor till branschen. Vi har från bägge parter försökt att förändra attityder på en mängd olika sätt. Metoo-rörelsen kom igång när vi redan startat det här projektet, men den har gjort att hela samhället har fått upp ögonen för problemet, och jag tror att chansen för ett projekt som vårt blir framgångsrikt är nog mycket större nu än innan.

 

Har du något råd du skulle vilja ge till någon som känner sig utsatt på sin arbetsplats?

Man ska kontakta någon man har förtroende för, en arbetsledare, en kollega, en chef eller  någon i facket, ett skyddsombud eller egentligen vem som helst. Hittar man ingen så får man gärna ringa direkt till mig så tar vi tag i det, för det är oacceptabelt.

 

Hur skulle du önska att det såg ut i branschen 2025?

Jag önskar att det är en bra arbetsmiljö, att folk trivs på jobbet och att vi bygger fina anläggningar. Och att det är en bra fördelning över åldrar, kön och härkomst.

 

Och om du ska vara realistisk, tror du att det kommer bli så?

Ja, det tror jag faktiskt. Om vi är framgångsrika med arbetsmiljön så att folk orkar jobba i våra yrken finns det ingen anledning att arbetsplatserna inte skulle bli mer jämställda. Det finns faktiskt inget som talar för att det borde finnas fler män än kvinnor i elektrikeryrket.

 

 

Foto: Anna Ledin Wirén