Tillsammans tänder vi
upp där det är som mörkast.

Och släcker ner sexism
och intolerans.

Hjälp oss skapa en jämställd
elteknikbransch
där
vi respekterar varandras
olikheter.

Asset 3

Se filmen
ELEKTRIKERNA OCH INSTALLATÖRSFÖRETAGEN I SAMVERKAN
Asset 5
Asset 2

Jag har aldrig fått någon bra förklaring på varför jag som tjej inte skulle klara jobbet lika bra som killarna.

Juliana Amado

Asset 2

Företag som jobbar för att skapa inkludering och en jämlik kultur kommer automatiskt bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Amanda Swedsudde

Asset 2

Stämningen blir bättre med tjejer i gruppen, så är det ju bara.

JOHAN LEDIN

Varför behövs Upplyst?

Idag är bara drygt 2 procent av alla elektriker kvinnor. Det, i kombination med att det är alldeles för få tjejer som tar studenten från el- och energiprogrammet, gör elektrikeryrket till ett av Sveriges mest mansdominerade.

Det vill vi ändra på.

Därför gör Elektrikerna och Installatörsföretagen en gemensam satsning, Upplyst, för att långsiktigt försöka förbättra värderingarna i vår bransch.

Vårt mål är en jämställd och modern elteknikbransch som det ska vara lika naturligt för kvinnor som för män att söka sig till. En upplyst tillvaro där kvinnor kan känna sig trygga, männen tillåts bryta den rådande kulturen och där respekt för varandras olikheter är en självklarhet.

Under Upplyst uppmanar vi till dialog och att vi tillsammans vågar lysa upp där det är riktigt mörkt. Upplyst är en långsiktig satsning med insatser på både kort och lång sikt med syfte att förändra värderingar och attityder över tid.

Vår ambition med satsningen är att locka fler kvinnor till branschen – år 2020 ser vi gärna att fördelningen mellan könen på utbildningsplatserna ser betydligt bättre ut. Vi vill också se en förändrad kultur där vi respekterar varandras olikheter. En kultur där nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling råder.

Genom Upplyst vill vi belysa att det går att bryta mönster. Att det går att släcka ner sexism och intolerans. Genom att lysa upp allt som är bra i vår bransch. Tack för att du hjälper oss skapa en jämställd bransch med en fördomsfri kultur!

Varför elektriker?

För den som gillar att lösa tekniska problem, jobba självständigt och ha stor frihet, är elektriker ett yrke att satsa på. Att arbeta som elektriker är extremt omväxlande, dels för att jobbet är både tekniskt baserat och innehåller rent hantverksmässiga delar, men också för att arbetsplatserna och arbetsuppgifterna varierar mycket. I elteknikbranschen träffar du många olika människor och får jobba med teknik som ständigt utvecklas.

Elektriker är egentligen ett samlingsnamn för flera olika yrken, där exempelvis distributionselektriker, industrielektriker, installationselektriker och serviceelektriker ingår. Gemensamt är att de alla har samma bas i grundutbildningen. Förutom att arbeta med högspänning kan du som elektriker installera och underhålla ljud, data och video-kablar. Du kan specialisera dig på antingen underhåll eller konstruktion, men också välja att arbeta inom båda områdena.

En stor fördel med yrket är att chansen till jobb är ovanligt stor. Efter avslutad utbildning har du goda möjlighet att få ett kul, självständigt jobb i en bransch som ständigt ropar efter ny kompetens.

Plugga elteknik

Om du vill jobba i elteknikbranschen ska du välja el- och energiprogrammet på gymnasiet, med inriktning elteknik. Det är ett yrkesförberedande program och du kommer att kunna arbeta som elektriker direkt när du gått ut. Vill du vidareutbilda dig finns det många olika utbildningar att välja mellan.